Kirrai

IPA

Controlla! Fruttato liscio e ben equilibrato OAT CREAM DOUBLE IPA!

INGREDIENTI

Controlla! Fruttato liscio e ben equilibrato OAT CREAM DOUBLE IPA!

PARAMETRI

BLG: 18
ABV: 7%

Czy masz 18 lat?

NIE?

Wybierz język
Scroll to Top